Realizacje

HERMETYZACJA OSADNIKÓW WSTĘPNYCH W CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOZIEGŁOWACH

Hermetyzacja (uszczelnienie) osadników wstępnych to złożony i trudny technicznie proces, polegający na modernizacji tych osadników i budowie na każdym z nich samonośnej kopuły aluminiowej wraz z instalacją do oczyszczania powietrza zgromadzonego pod kopułą. Konstrukcja kopuł oraz materiał z jakiego zostaną one wykonane są pierwszymi tego typu rozwiązaniami w Polsce. Jest to również pierwsza w Polsce hermetyzacja osadników wstępnych o tak dużej średnicy (52 metry). Inwestycja realizowana będzie przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Hermetyzacja osadników wstępnych oraz dezodoryzacja zgromadzonego pod kopułami powietrza ma na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej COŚ i ograniczenie jej do granicy terenu oczyszczalni. Jest to istotny element polityki antyodorowej AQUANET S.A.