Technologie
bezwykopowe

WUPRINŻ Spółka Akcyjna oprócz realizacji sieci metodą wykopu otwartego, specjalizuje się również w technologiach bezwykopowych..

Powyższe realizacje możliwe są dzięki specjalistycznemu sprzętowi, który umożliwia wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami, drogami, ciekami wodnymi i torami, z zastosowaniem wiertnic poziomych ze sterowaniem optycznym, z oprzyrządowaniem do mikrotunelingu, w zakresie wykonywanych średnic Φ150÷1400 mm i długości do 60,0 m

Wodociągi i kanalizacje

Nasza oferta obejmuje również:

Wodociągi i
kanalizacje

Stacje
uzdatniania wody

Technologie bezwykopowe

Oczyszczalnie
Ścieków

Budownictwo mieszkaniowe

Produkcja
pomocnicza

Usługi sprzętowo-transportowe

Inspekcja telewizyjna kanałów