Stacje uzdatniania wody

WUPRINŻ Spółka Akcyjna realizuje kompleksowo stacje uzdatniania wody oraz ujęcia wody, zarówno dla celów socjalno – bytowych, jak i przemysłowych.

Zakres realizacji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano – montażowe, prace rozruchowe oraz szkolenie z zakresu obsługi.

W realizowanych obiektach proponujemy rozwiązania i układy technologiczne zapewniające optymalne pod względem technologicznym i ekonomicznym procesy uzdatniania wody.

Nasza oferta obejmuje również:

Wodociągi i
kanalizacje

Stacje
uzdatniania wody

Technologie bezwykopowe

Oczyszczalnie
Ścieków

Budownictwo mieszkaniowe

Produkcja
pomocnicza

Usługi sprzętowo-transportowe

Inspekcja telewizyjna kanałów