Oczyszczalnie
ścieków

Ważnym elementem działalności WUPRINŻ Spółka Akcyjna są oczyszczalnie ścieków.

Firma oferuje kompleksową realizację nowych oraz modernizację już istniejących oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlano – montażowych oraz prac rozruchowych.

W zakresie oczyszczalni ścieków realizujemy:

  • mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym w układzie konwencjonalnym (o przepływie tłokowym) lub jako sekwencyjne reaktory biologiczne (SBR),
  • podczyszczanie wykorzystujące procesy chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Realizowane oczyszczalnie ścieków zapewniają osiągnięcie wymaganych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ścieków oczyszczonych, prostotę, a zarazem niezawodność eksploatacji i co najważniejsze niski koszt eksploatacji.

Nasza oferta obejmuje również:

Wodociągi i
kanalizacje

Stacje
uzdatniania wody

Technologie bezwykopowe

Oczyszczalnie
Ścieków

Budownictwo mieszkaniowe

Produkcja
pomocnicza

Usługi sprzętowo-transportowe

Inspekcja telewizyjna kanałów