Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z WUPRINŻ S.A. niebędących jej kontrahentami/potencjalnymi kontrahentami ani ich reprezentantami/pracownikami

[Administrator danych]

Administratorem danych jest WUPRINŻ S.A. (Spółka) z siedzibą przy ul. Straży Ludowej 35,

60-465 w Poznaniu

[Inspektor Ochrony Danych]

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

e-mail: iod@wuprinz.pl

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji

e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

  1. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu

       z adresatami;

  • przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;
  • ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy

przechowywać do 10 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem

cywilnym.

[Odbiorcy danych]

Dane będą udostępnione podmiotowi świadczącemu Spółce usługi administrowania systemami

informatycznymi.

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

  1. Prawnie uzasadniony interes administratora danych– wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  2. Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  3. Dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).