Nasz Zespół

TP Dział Przygotowania Inwestycji

TR Zespół Umów i Rozliczeń

DFK Dział Finansowo - Księgowy

DZ Dział Zatrudnienia i Płac

BHP Samodzielne stanowisko ds. BHP

TRH Zespół Handlowy

ZST Zakład Sprzętu i Transportu

ZKI Zakład Konstrukcyjno-Instalacyjny

IOD Inspektor Ochrony Danych

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu: Sławomir Raniszewski
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Kotecki

KRS 0000295071
NIP: 7810047876
REGON: 630124183

Zarząd – siedziba główna:
ul. Straży Ludowej 35
60 – 465 Poznań

sekretariat:

Zakład Sprzętu i Transportu:
ul. Wiktora Jankowskiego 14
61 – 248 Poznań

sekretariat:

Zakład Konstrukcyjno-Instalacyjny:
ul. Wiktora Jankowskiego 14
61 – 248 Poznań

kierownik zespołu budów:

Zarząd - siedziba główna:

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez WUPRINŻ S.A. w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna TUTAJ

Zakład Sprzętu i Transportu oraz ZAKŁAD KONSTRUKCYJNO - INSTALACYJNY: