Aktualności

10.10.2019

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja

W dniu 26.09.2019 konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALFA” Sp. z o. o. podpisało z Zamawiającym, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22a, 88-400 Żnin, umowę na Budowę sieci kanalizacyjnej w Wenecji.

czytaj więcej

 

29.07.2019

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina

W dniu 12.06.2019 r. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” S.A. oraz WUPRINŻ S.A. podpisały z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie umowę na realizację kontraktu p.n. „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina - zaprojektowanie i wykonanie - ETAP II " w formule zaprojektuj i wybuduj.

czytaj więcej

Ostatnie realizacje