Aktualności

29.07.2019

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina

W dniu 12.06.2019 r. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” S.A. oraz WUPRINŻ S.A. podpisały z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie umowę na realizację kontraktu p.n. „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina - zaprojektowanie i wykonanie - ETAP II " w formule zaprojektuj i wybuduj.

czytaj więcej

 

02.04.2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Czerwonak i Pobiedziska

W dniu 26.03.2019 r. Firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” umowę na realizację kontraktu pn. Kontrakt 7,8 - Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gmin: Czerwonak i Pobiedziska.

czytaj więcej

Ostatnie realizacje