Aktualności

10.10.2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie

W dniu 26.09.2019 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Gminą Dopiewo, z siedzibą przy ul. Leśnej 1c ; 62-070 Dopiewo umowę na Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Dopiewie

czytaj więcej

 

29.07.2019

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina

W dniu 12.06.2019 r. konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” S.A. oraz WUPRINŻ S.A. podpisały z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie umowę na realizację kontraktu p.n. „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina - zaprojektowanie i wykonanie - ETAP II " w formule zaprojektuj i wybuduj.

czytaj więcej

Ostatnie realizacje