Aktualności

17.03.2015

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek Mały gm. Osiek Mały

W dniu 17.03.2015 r. Konsorcjum firm w składzie: WUPRINŻ S.A. (Lider Konsorcjum) oraz ELSTAR – BIO Górny Sp. z o.o. (Konsorcjant) podpisało z Zamawiającym Gminą Osiek Mały umowę na realizację kontraktu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek Mały gm. Osiek Mały".

czytaj więcej

 

27.02.2015

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: K16 - Murowana Goślina - kanalizacja sanitarna w ulicy Młyńskiej oraz K15 - Murowana Goślina - kanalizacja sanitarna w ulicy Spokojnej i Podgórnej.

W dniu 27.02.2015 r. konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. oraz PROCOROL Paweł Urbański Sp.j. podpisało z Zamawiającym AQUANET Spółka Akcyjna umowę na realizację kontraktu pn.: "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: K16 – Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Młyńskiej oraz K15 - Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Spokojnej i Podgórnej."

czytaj więcej

Ostatnie realizacje