18.07.2022

„Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, WUPRINŻ S.A. - Partner konsorcjum 15 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Poznań - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej”

czytaj więcej

Ostatnie realizacje