Aktualności

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów

W dniu 20.07.2017 r.  firmy WUPRINŻ S.A., ENVIROTECH Sp. z o.o.  oraz  STALBUDOM Sp. z o.o.  podpisały z Zamawiającym Odolanowskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.  umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”.

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic  DN 75 – 200 mm o łącznej długości 11 174,00 m wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków.

Wartość inwestycji (netto): 14 086 394,88 zł netto

Termin realizacji: 31.05.2018 r.