„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

27 października 2023 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji należy wykonać następujące…

Czytaj dalej„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz”

13 września 2023 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz” Zakres robót obejmuje budowę około 2,4 km…

Czytaj dalej„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz”

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

07 lipca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i…

Czytaj dalej„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji: 9 995 671,07…

Czytaj dalej„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

05 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

16 maja 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Część 2 Inwestycja obejmuje min.: - Budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x do rzeki Wisły w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy, - Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej…

Czytaj dalejBudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV

6 kwietnia 2023r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu - Etap IV" Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: - reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych…

Czytaj dalejPrzebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV

Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

21 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki - zakres II oraz sieci wodociągowej w ul. Darzyborskiej -…

Czytaj dalejBudowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II