Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Część 2 Inwestycja obejmuje min.: - Budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x do rzeki Wisły w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy, - Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej…

Czytaj dalejBudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej OczyszczalniŚcieków w Poznaniu – Etap IV

6 kwietnia 2023r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu - Etap IV" Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: - reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych…

Czytaj dalejPrzebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej OczyszczalniŚcieków w Poznaniu – Etap IV

Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

21 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki - zakres II oraz sieci wodociągowej w ul. Darzyborskiej -…

Czytaj dalejBudowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” – CZĘŚĆ NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ZAKOŃCZONYMI STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W M. BUK I W M. WIELKA WIEŚ, GMINA BUK (UL. ZAKŁADOWA, UL. LIPOWA, UL. STRUMYKOWA, DROGA WEWNĘTRZNA).

W dniu 26.10.2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  - Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi…

Czytaj dalej„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” – CZĘŚĆ NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ZAKOŃCZONYMI STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W M. BUK I W M. WIELKA WIEŚ, GMINA BUK (UL. ZAKŁADOWA, UL. LIPOWA, UL. STRUMYKOWA, DROGA WEWNĘTRZNA).

„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”

22 czerwca 2022 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka” Zakres robót obejmuje budowę około 5 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej…

Czytaj dalej„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej”

18 maja 2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej” Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji:…

Czytaj dalej„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej”

„Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach”

09 maja 2022 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach” Zakres zamówienia obejmuje min. budowę kanału odpływowego…

Czytaj dalej„Budowa kanału z przelewu burzowego oraz wzmocnienie ścianki szczelnej przepompowni ścieków PS-2 we Wronkach”

„Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. nr 20.1 i nr 20.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. - Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. - Partner konsorcjum w kwietniu 2022r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.:  „Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji…

Czytaj dalej„Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. nr 20.1 i nr 20.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.