„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

07 lipca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”” Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuje zaprojektowanie i…

Czytaj dalej„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj””

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” Część 1b

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I zaprojektuj i wybuduj” Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji: 9 995 671,07…

Czytaj dalej„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

05 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa.” Część 3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

16 maja 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie…

Czytaj dalej„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb” Część II

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Część 2 Inwestycja obejmuje min.: - Budowę oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym wylotem W-60x do rzeki Wisły w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej w Bydgoszczy, - Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej…

Czytaj dalejBudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II.

Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV

6 kwietnia 2023r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu - Etap IV" Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: - reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych…

Czytaj dalejPrzebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV

Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

21 marca 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki - zakres II oraz sieci wodociągowej w ul. Darzyborskiej -…

Czytaj dalejBudowa kanalizacji sanitarnej w Poznaniu dla rejonu ulic: Darzyborska, Borówki – zakres II oraz sieci wodociągowej w ul.Darzyborskiej – zakres II

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” – CZĘŚĆ NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ZAKOŃCZONYMI STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W M. BUK I W M. WIELKA WIEŚ, GMINA BUK (UL. ZAKŁADOWA, UL. LIPOWA, UL. STRUMYKOWA, DROGA WEWNĘTRZNA).

W dniu 26.10.2022r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  - Część nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi…

Czytaj dalej„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” – CZĘŚĆ NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ZAKOŃCZONYMI STUDNIAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI W M. BUK I W M. WIELKA WIEŚ, GMINA BUK (UL. ZAKŁADOWA, UL. LIPOWA, UL. STRUMYKOWA, DROGA WEWNĘTRZNA).