Aktualności

Zakończenie inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie

30 marca 2011 r. w teatrze im. Jaracza w Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków Łódź II”, w ramach którego WUPRINŻ S.A. zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie”.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarządu Dróg i Transportu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Grupowej Oczyszczalni Ścieków, a także jednostek Urzędu Miasta Łodzi.

Zrealizowany projekt był jednym z największych tego typu w Europie w ostatnich latach i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Funduszu Spójności.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (ok. 94 km), budowę sieci kanalizacji deszczowej (ok. 40 km) oraz budowę sieci wodociągowej (ok. 30 km).