Aktualności

Zakończenie inwestycji „Modernizacja i przebudowa pompowni wody, przy ul. Koronnej w Poznaniu”

30 maja 2012 r. zakończyła się inwestycja modernizacji i przebudowy pompowni wody czystej przy ul. Koronnej w Poznaniu, realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach Kontraktu wykonano:

  • roboty ogólno-budowlane obiektu pompowni, w tym hali pomp, pomieszczeń technicznych, administracyjno – biurowych, magazynowych oraz garażowych, stanowiących zaplecze pogotowia technicznego Aquanet S.A.
  • roboty instalacyjno – montażowe rurociągów, kształtek oraz armatury o średnicach 250 ÷ 1000 mm, wykonywane przy krótkotrwałym wyłączeniu z eksploatacji
  • dostawę i montaż pomp wraz z instalacjami elektrycznymi, zasilaniem oraz układem AKPiA