Aktualności

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: K16 – Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Młyńskiej oraz K15 – Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Spokojnej i Podgórnej.

W dniu 27.02.2015 r.  konsorcjum firm  WUPRINŻ S.A. oraz PROCOROL Paweł Urbański Sp.j. podpisało z Zamawiającym  AQUANET  Spółka Akcyjna umowę na realizację kontraktu pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych:

1. K16 – Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Młyńskiej

2. K15 – Murowana Goślina – kanalizacja sanitarna w ulicy Spokojnej i Podgórnej.”

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

–  kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej i tłocznej  w zakresie średnic DN 90-200 mm o łącznej długości 2140,00 mb.

Wartość inwestycji (netto): 2.690.700,00 zł.

Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy.