Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy w Kaliszu

30 listopada 2006 r, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WUPRINŻ – Poznań Sp. z o.o. (obecnie WUPRINŻ Spółka Akcyjna), przy udziale władz miasta Kalisza, w tym Prezydenta pana Janusz Pęcherza, podpisało umowę na realizację kontraktu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym i grawitacyjnym wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków o łącznej długości ok. 112 km.

Przewidywany termin realizacji zadania: grudzień 2006 r – sierpień 2009 r.

Więcej informacji:
http://www.geoland.pl/dodatki/energia_lii/kalisz.html