Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy w Bydgoszczy

3 kwietnia 2008 r, WUPRINŻ Spółka Akcyjna, przy udziale Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy- Pana Stanisława Drzewieckiego oraz przedstawicieli władz miasta Bydgoszczy, podpisał umowę na realizację kontraktu pn. „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód Las Gdański i Czyżkówko oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy – część nr 1”

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok.. 30 km wraz z uzbrojeniem oraz obiektami kanalizacyjnymi oczyszczającymi ścieki deszczowe. Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2008 r – grudzień 2010 r.