Aktualności

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu

W dniu 06.06.2017 r.  Konsorcjum firm w składzie: HUSAR (Lider) oraz  WUPRINŻ S.A. (Partner) podpisało z Gminą Miasta Raciąż umowę na realizację kontraktu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”.

Zakres zadania obejmuje budowę oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wartość inwestycji (netto): 10.523.577,24 zł

Termin realizacji: 31.08.2018 r.