Aktualności

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Santok poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrzębnik”: „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ia”, „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ib”

W dniu  25.01.2018 r.  konsorcjum firm w składzie WUPRINŻ S.A. i Envirotech Sp. z o.o. podpisało z Zamawiającym Gminą Santok umowę na realizację kontraktu pn.   „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Santok poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrzębnik”: „Budowa sieci  kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ia”, „Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Lipki Wielkie – etap Ib”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej  w zakresie średnic od DN 90 do DN 200 oraz sieci wodociągowej o łącznej długości 5 184,90 m.

Wartość inwestycji (netto):   6 727 215,99 zł

Termin realizacji:  30.09.2018 r.