Aktualności

Ujęcie Dębina – odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych – etap I

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o. o. – Lider konsorcjum oraz WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Ujęcie Dębina – odbudowa i modernizacja stawów infiltracyjnych – etap I”.

Wykonawca zrealizuje roboty polegające na:

a) budowie nowego zaprądowego ujęcia wody z rzeki Warty;

b) budowie grawitacyjnych rurociągów wody surowej z rzeki Warty 2 x DN 1000 mm;

c) przebudowie i modernizacji stawów infiltracyjnych oraz likwidacji stawów bocznych;

d) wykonaniu nowych i likwidacji istniejących otworów monitoringu hydrogeologicznego Ujęcia Wody Dębina;

e) rozbiórce komory zasuw

wraz z Dokumentacją powykonawczą oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i zaświadczenie dotyczące zakończenia budowy.

Wartość inwestycji: 38 007 000 zł brutto.

Termin realizacji: 46 miesięcy.