Aktualności

TYTAN 2018

21 czerwca 2018 r. podczas Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” Konsorcjum firm: WUPRINŻ S.A. (lider), Sanimet sp. z o.o., Hydro-Marko sp. z o.o. s.k., PTHU Hydro-Marko Maria Pluta otrzymało wyróżnienie w kategorii Projekt roku – nowa instalacja za pierwszą w Europie budowę rurociągu tłocznego z rur ciśnieniowych GRP dla średnic DZ850 o długości 2,8 km, przeprowadzoną w technologii mikrotunelowania. W ramach tej samej inwestycji tą samą metodą wykonano kolektor grawitacyjny z rur GRP o średnicy DZ1499 o długości 389 mb wraz z przejściem pod torami kolejowymi dla rury osłonowej GRP o średnicy DZ1720 i długości 116,5 mb. Rurociągi zlokalizowane były pod czynnymi drogami. Głębokość posadowienia rurociągu tłocznego i kolektora grawitacyjnego dochodziła do 11 m p.p.t. Inwestor: Aquanet S.A.


W tym roku na uroczystej Gali rozdano również dwa TYTANY SPECJALNE. Jeden z nich przyznany został WUPRINŻ S.A. z okazji jubileuszu 50-lecia oraz za wkład w rozwój technologii bezwykopowych.

Nagroda TYTAN przyznawana przez kwartalnik „Inżynieria Bezwykopowa” i wybitne grono Jury złożone z przedstawicieli świata nauki oraz stowarzyszeń branżowych to uznane w branży trofeum. Wręczana jest od 2003 r. podczas uroczystej Gali w trakcie corocznie organizowanej Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. W tym roku TYTANY przyznano w pięciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja, Mały projekt bezwykopowy, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych oraz Produkt roku.