Aktualności

TYTAN 2016

Konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. oraz PPRiUS REMKAN Sp. z o.o. zostało nominowane do nagrody TYTAN 2016 w kategorii Projekt Roku – Renowacja  za renowację Kolektora Junikowskiego DN 1400 na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu na długości około 1600 mb wraz z ułożeniem nowego światłowodu oraz z przebudową i likwidacją uzbrojenia kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową. Prace były prowadzone na czynnym kolektorze wraz z tymczasowym przepompowywaniem ścieków. Inwestycja realizowana była w okresie od 01.08.2015 r. do 20.12.2015 r.

Nagroda TYTAN przyznawana przez kwartalnik „Inżynieria Bezwykopowa” i wybitne grono Jury złożone z przedstawicieli świata nauki oraz stowarzyszeń branżowych to uznane w branży trofeum. Wręczana jest od 2003 r. podczas uroczystej Gali w trakcie corocznie organizowanej Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. W tym roku rozdanie nagród będzie miało miejsce 15 czerwca 2016 r. w trakcie wspomnianej imprezy w Krakowie.