Aktualności

Swarzędz – kanalizacja sanitarna w ul. Łowęcińskiej i Wrzesińskiej w m. Jasin

W dniu 02.06.2017 r. firma  WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym AQUANET S.A. umowę na realizację kontraktu pn. „Swarzędz – kanalizacja sanitarna w ul. Łowęcińskiej i Wrzesińskiej w m. Jasin”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

Kanalizacja sanitarna śr. 150 – 300 mm L = 1.632,50 mb wraz z przepompownią ścieków śr. 2000 mm w tym :

– śr. 300 mm L = 699,50 m wykonywana w technologii wierconej

– śr. 300 mm L = 437,00 m wykonywana w technologii kopanej

wraz z odejściami śr. 250 mm L = 7,50 m w technologii kopanej

Przyłącza kanalizacyjne śr. 150 mm L = 462,50 m – 39 szt.

Wartość inwestycji (netto): 2.997.000,00 zł

Termin realizacji: 29.12.2017 r.