Aktualności

Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności

W lutym 2021 r. podpisaliśmy umowę podwykonawczą na realizację zadania pn. Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

Wartość:  6 519 000,00  zł brutto.

Termin realizacji: od 01.04.2021 do 31.10.2022