Aktualności

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

30 czerwca 2023r. podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I zaprojektuj i wybuduj”

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków.

Wartość inwestycji: 9 995 671,07 zł brutto.

Termin realizacji: 140 tygodni od podpisania umowy

Zamawiający: Gmina Mrocza