Aktualności

Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (kontrakt V)

W dniu 11.03.2020 firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Miastem Gorzów Wielkopolski umowę na Rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (Kontrakt V) – „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 350 m wraz z budową zbiorników retencyjnych żelbetowych oraz szaletu miejskiego.

Wartość inwestycji: 6 067 734,16 zł brutto

Termin realizacji inwestycji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy