Aktualności

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

27 października 2023 r.  podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Maszewo” w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach inwestycji należy wykonać następujące prace:

I etap:

•             Projektowanie: przebudowa  stacji w Trzebiechowie; budowa wodociągów   przesyłowych  Trzebiechów –  Gęstowice, Skarbona –  Lubogoszcz; budowa odcinków sieci wodociągowych  rozdzielczych w Trzebiechowie, Gęstowicach i  Lubogoszczy

•             Budowa: odcinków sieci wodociągowych  rozdzielczych w Trzebiechowie, Gęstowicach i  Lubogoszczy ,

a następnie wykonanie: 

II etap:

•             Przebudowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebiechów na bazie istniejącego ujęcia, 

•             budowa wodociągów   przesyłowych  Trzebiechów –  Gęstowice  , Skarbona –  Lubogoszcz.

Wartość inwestycji: 7 474 892,21 złotych brutto

Termin realizacji: 900 dni od podpisania umowy.