Aktualności

Rozbiórka oczyszczalni ścieków na Os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej

W dniu 21.04.2017 roku firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. we Wronkach umowę na roboty pn.: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków na Os. Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej„.

Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącej oczyszczalni ścieków na Osiedlu Zamość we Wronkach oraz wybudowanie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 55 m, sieci kanalizacji tłocznej o długości ok. 921 m i sieci wodociągowej o długości ok. 716 m (w tym przewierty sterowane pod rzeką Wartą). W pierwszej kolejności wykonane zostaną odcinki kanalizacji pod rzeką Wartą do punktu włączenia w ul. Garncarskiej/Rzecznej.

Termin realizacji: wrzesień 2018 r.