Aktualności

Roboty budowlane: Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wlkp. – ZADANIE 7

W dniu 19.02.2015 r.  firma WUPRINŻ S.A. podpisała z zamawiającym  Urząd Miejski W Środzie Wlkp. umowę na realizację kontraktu pn.: „Roboty budowlane: Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wlkp. – ZADANIE 7”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci:
–    kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic 160 – 315 mm o łącznej długości 165,5 m.


Wartość inwestycji (netto): 688.888,16 zł.


Termin realizacji: 3 miesięce od podpisania umowy.