Aktualności

„Renowacja przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania”

W sierpniu 2019 roku podpisaliśmy umowę realizację kontraktu pn. „Renowacja przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m.st. Warszawy z podziałem na zadania”.

Zadanie należy wykonać w dwóch etapach:

Etap 1 –  renowacja magistrali wodociągowej DN600 metodą „cementyzacji” w ul. Światowida od złączenia z przewodem z żeliwa sferoidalnego przy kolanie za zasuwą boczną ZL19552 do zasuwy ZL10946 z pominięciem dwóch odcinków z żeliwa sferoidalnego o łącznej długości: 110 mb.

Długość renowacji L= 799 mb.

Etap 2 – renowacja magistrali wodociągowej DN300 metodą „cementyzacji” od zasuwy ZL19551 do ZL10729 w ul. Modlińskiej.

Długość renowacji L=61 mb. 

Wartość inwestycji: 6 019 487,16 zł brutto.