Realizacje

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I

W grudniu 2020 r. zakończyliśmy trwającą 9 miesięcy inwestycję pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”.

W ramach kontraktu wykonano budowę kanalizacji deszczowej, układu trzech zbiorników retencyjnych przy ul. Działkowców, zbiornika retencyjnego w drodze przy ul. Szarych Szeregów, punktu poboru wody szarej składającej się z układu podczyszczania (osadnika), pompowni wody deszczowej oraz punktu napełniania pojazdów komunalnych (złącze hydrantowe) oraz szaletu miejskiego.

Inwestor: Miasto Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji: 4 914 455,24 zł netto