Realizacje

„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie”

Jako konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum,  Terlan Sp. z o.o. – Partner konsorcjum w kwietniu 2021r. zakończyliśmy realizację zadania pn.:  „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna Część I obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie”.

W ramach zawartej umowy wykonano m.in.:

– Sieć kanalizacji deszczowej  od DN 2000 do DN 1200 mm o łącznej długości L= 2 184,10

– studnie zintegrowane DN 1000 mm z łącznikiem – średnica rur DN 2000 mm w ilości 12 kpl

– studnie zintegrowanye DN 1200 mm z łącznikiem – średnica rur DN 1800 mm w ilości 10 kpl

– sieć wodociągową z rur żeliwnych

– sieć sanitarną

–  studnie kablowe

– wycinkę wraz z karczowaniem 29 drzew

– odtworzenie nawierzchni

Wartość:  22 441 459,29 zł brutto.

Termin realizacji: 05.04.2021 r.