Realizacje

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOPIEWIE

W czerwcu 2021 r. ukończyliśmy inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj.

W wyniku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zwiększono jej przepustowość do 1400 m3/d. Roboty przeprowadzono przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Inwestor: Gmina Dopiewo

Wartość inwestycji: 14 404 275,96 zł netto