Realizacje

RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ NA OS. B. CHROBREGO ORAZ UL. LECHICKIEJ W POZNANIU

Poznań, os. B. Chrobrego, ul. Lechicka