Realizacje

PRZEBUDOWA UL. WALCZAKA NA ODCINKU OD UL. PIŁSUDSKIEGO WRAZ Z RONDEM W UL. JAGIEŁŁY I WŁĄCZENIEM W UL. WARSZAWSKĄ

„Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem
w ul. Warszawską”

oraz

„Przebudowa ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. – II etap”