Realizacje

„POZNAŃ – SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. ALEJA WIELKOPOLSKA -STRONA PÓŁNOCNA”

07.06.2022 r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „Poznań – sieć wodociągowa w ul. Aleja Wielkopolska -strona północna”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:
–  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN180 mm, o długości 126,85 mb (wykop otwarty)
–  budowie sieci wodociągowej z rur o średnicy DN150 mm, o długości  813,08 mb (bezwykopowo)
– 20 szt. przyłączy wodociągowych o średnicy Φ 32 – Φ 50 mm o łącznej długości 270,38 mb
– Hydrant: naziemny i podziemny

Wartość inwestycji: 2 028 053,86 zł brutto.

Inwestor: AQUANET S.A.