Realizacje

MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ NR 7-12 W MOSINIE – POŻEGOWIE

WUPRINŻ S.A. wraz z partnerami: PROCOROL Sp. z o. o., POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. k. oraz HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. zakończyli w czerwcu 2019 roku prace związane z modernizacją zbiorników wody czystej w Mosinie – Pożegowie.

Zakres wykonanych robót obejmował:

– modernizację zbiorników wody czystej – wymiana rurociągów technologicznych, wykonanie powłok antykorozyjnych i ułożenie papy termozgrzewalnej,

– modernizację komór wodociągowych – wymiana rurociągów technologicznych, wykonanie powłok antykorozyjnych i wymiana stropów,

– renowację kolektora odwadniającego.

Wartość inwestycji: 6 890 000 zł netto