Realizacje

KOLEKTOR SANITARNY JUNIKOWSKI NA ODCINKU OD UL. SAMOTNEJ DO UL. GŁOGOWSKIEJ

Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości 2 770,00 m w zakresie średnic od DN 700 mm do 800 mm i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1 225,50 m w zakresie średnic od DN 200 mm – DN 1400 mm .