Realizacje

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V

Pod koniec września 2020 r. ukończyliśmy inwestycję pn.: „Kontrakt 5 – Realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy Swarzędz w ramach Projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”.

W ramach zawartej umowy i wykonano min:

– sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 mm o długości L = 7 450,55 m

– kanalizację tłoczną DN 90 o długości L = 2 995,80 m

– montaż 4 kompletnych przepompowni wraz z podłączeniem i rozruchem.

– odtworzenie nawierzchni asfaltowej 10 564,41 m²

– odtworzenie nawierzchni tłuczniowej 10 168,54 m²

Inwestor: Związek Międzygminny ”Puszcza Zielonka”

Wartość inwestycji: 21 459 062,52 zł netto