Realizacje

KANALIZACJA OBSZARU PARKU KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZA ZIELONKA I OKOLIC – ETAP IV

W styczniu 2022 r. ukończyliśmy inwestycję pn.: „Kontrakt 6 – Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu projektów budowlanych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii na rzecz Zamawiającego oraz wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączami na terenie gminy Swarzędz w ramach Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach zawartej umowy zaprojektowano i wykonano min:

– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200-250 o łącznej długości L= 12 646,57 m

– sieć kanalizacji tłocznej  DN 90 mm o długości L = 2 276,25 m

– montaż 6 kompletnych przepompowni wraz z podłączeniem i rozruchem

– odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 4 190,1 m²

– odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w ilości 37 908,14 m²

Inwestor: Związek Międzygminny ”Puszcza Zielonka”

Wartość inwestycji: 18 011 496,83 zł netto