Realizacje

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja

Razem z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym ALFA Sp. z o. o. zrealizowaliśmy zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji”.

Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i dwiema tłoczniami ścieków.

Wartość inwestycji: 6 947 947 zł netto