Realizacje

BUDOWA RUROCIĄGU WODY ZWROTNEJ W RAMACH ZADANIA STACJA ROZRZĄDU WÓD – POMPOWNIA GILÓW

W listopadzie 2021 roku zakończyliśmy inwestycje pn.: „Budowa rurociągu wodnego na odcinku Stacja Rozrządu wód – Pompownia Gilów”.

W ramach zawartej umowy wykonano:

– rurociąg wody zwrotnej o średnicy DN 900 mm i długości L =  7 307,22 mb

– kablową linię światłowodową o łącznej długości L = 8 234,00 mb

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Wartość inwestycji: 19 618 932,49 zł netto