Realizacje

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI SŁAWSK

W listopadzie 2019 roku ukończyliśmy zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sławsk” o przepustowości Qdśr = 500 m3/d.

Budowa obejmowała dostawę, wyposażenie i roboty montażowe obiektów: stacji zlewczej ścieków dowożonych, komory sita, piaskownika, pompowni głównej, bloku biologicznego, budynku technicznego, silosu wapna i stacji koagulantu.

Wartość inwestycji: 5 515 719,06 zł netto