Realizacje

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO NA ODCINKU OD ULICY WIERZBIĘCICE DO WYLOTU DO RZEKI WARTY W POZNANIU

Zakres zadania obejmuje:

– budowę kolektora deszczowego o średnicach od DA 1499 –  do DA 1099 o łącznej długości 1294 mb wraz z układem podczyszczania i wylotem umożliwiającym zrzut wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty