Realizacje

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z DROGAMI W GOLĘCZEWIE I ZIELĄTKOWIE ORAZ WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOLĘCZEWIE Z AZBESTOWEJ, BUDOWA SKRZYŻOWANIA W GOLĘCZEWIE ULICE: DWORCOWA, TYSIĄCLECIA I LIPOWA”- ETAP 3B

w czerwcu 2021r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ulice: Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowa”- etap 3B.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV DN 160-220 o łącznej długości L= 4 880,02

– budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur GRP DN 220 o długości L= 198,00

– budowie kanalizacji tłocznej z rur PE DN 90-110 o łącznej długości L= 325,00

– budowa kanalizacji deszczowej DN 200 – 400 o łącznej długości L= 154,02

– przyłącza

– budowa przepompowni- tłoczni ścieków

– odtworzenie nawierzchnio tłuczniowej

– budowa nawierzchni minaralno-asfaltowej

– budowa nawierzchni z kostki brukowej

Wartość inwestycji: 19 611 049,89 zł brutto.

Termin realizacji: Czerwiec 2021 r.