Realizacje

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STAROŁĘCKIEJ I GŁUSZYNIE W POZNANIU

Poznań, ul. Starołęcka, Głuszyna

22 stycznia 2009 r, WUPRINŻ Spółka Akcyjna podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Aglomeracja Poznań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Starołęckiej i Głuszynie m. Poznań”