Realizacje

BUDOWA KANALIZACJI DLA PJO ZATORZE IV I PJO MIROSTOWICE DOLNE W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI ORAZ URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W AGLOMERACJI ŻARY”

Ogółem wybudowano 26 111,80 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

– kanalizacji grawitacyjnej: 7 913,17m (wykopem otwartym)

– kanalizacji tłocznej: 3 135,80m (bezwykopowo przewiertem sterowanym)

– kanalizacji podciśnieniowej: 15 062,83m (bezwykopowo przewiertem sterowanym)

Na sieciach zamontowano 581 kpl. studni.

Wybudowano 2 przepompownie i stację podciśnieniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto dokonano bezwykopowej renowacji 293,45 metrów kanałów sanitarnych wraz z 10 studniami.