Realizacje

BUDOWA DRUGIEGO CIĄGU REAKTORA BIOLOGICZNEGO MODERNIZOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘCZYCY, GMINA KOMORNIKI

W lutym 2022 r. konsorcjum firm w składzie WUPRINŻ S.A. Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. Partner konsorcjum oraz POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Partner konsorcjum ukończyło realizację inwestycji pn.: „Budowa drugiego ciągu reaktora biologicznego modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, gmina Komorniki”.

W ramach zawartej umowy wybudowano drugi ciąg reaktora biologicznego do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu o możliwości przejęcia Qdśr 4 500 m³/d ścieków, o objętości czynnej VCZ = 5 700 m³ oraz powierzchni F=1250 m² na oczyszczalni ścieków w Łęczyce o RLM 80 000.

Budowa obejmowała dostawę, wyposażenie i roboty montażowe na modernizowanych i nowych obiektach.

Prace zostały wykonane podczas normalnej pracy oczyszczalni będącej w ciągłej eksploatacji.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 8 458 890,02 pln netto

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystego otwarcia Oczyszczalni Ścieków:  https://telewizjastk.pl/wiadomosci/czytaj/zmodernizowana-oczyszczalnia-w-leczycy

żródło zdjęć: https://nowinykomornickie.pl/gmina-komorniki-bardziej-ekologiczna/