Realizacje

AGLOMERACJA POZNAŃ: MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ (KOREKTA POŁĄCZEŃ W SIECIACH KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ) NA TERENIE SOŁACZA W POZNANIU.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:
– kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic DN 150 – 400 mm – o długości 3.231,5 m
– sieci wodociągowej w zakresie średnic 32 – 180 mm – o długości 475,0 m

Z uwagi na trudne warunki geologiczne, rury kanalizacji sanitarnej będą układane na odpowiednio wzmocnionym podłożu (pale).