Aktualności

„Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. nr 20.1 i nr 20.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.

Jako konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. – Lider konsorcjum,  WUPRINŻ S.A. – Partner konsorcjum w kwietniu 2022r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.:  „Przebudowa układu wentylacji powietrza złowonnego, instalacji do oczyszczania powietrza biofiltra ob. nr 65.2 oraz przebudowa zagęszczaczy osadu ob. nr 20.1 i nr 20.2 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– przebudowie układu wentylacji zagęszczaczy
– wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń wewnętrznych konstrukcji zagęszczaczy przed czynnikami chemicznymi,
–  wymianie ułożonych w gruncie magistralnych kanałów wentylacyjnych doprowadzających powietrze z zagęszczaczy do budynku wentylatorowni,
– przebudowie budynku wentylatorowni
– przebudowie układu oczyszczania powietrza złowonnego (obiekt 65.2), na który składają się biofiltr i płuczka
– przebudowie punktu zrzutu odpadów płynnych do zagęszczaczy.

Wartość:  13 013 400,00 zł brutto.

Termin realizacji: 20 mc od podpisania umowy