Aktualności

Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV

6 kwietnia 2023r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap IV”

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
– reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych w osadnikach wstępnych
– reprofilacji wewnętrznych powierzchni betonowych i nałożenie nowych powłok chemoodpornych w piaskownikach

Wartość inwestycji: 5 654 746,35 zł brutto.
Termin realizacji: 18 m-c od podpisania umowy
Zamawiający: AQUANET S.A.