Aktualności

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj”

Jako konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. – Lider konsorcjum,  PROCOROL Sp. z o. o. – Partner I konsorcjum oraz POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o. o. Sp. k. – Partner II konsorcjum pod koniec września 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegających na:

– modernizacji i rozbudowie części mechaniczno-biologicznej oczyszczalni wraz z dokumentacją projektową i rozruchem dla oczyszczalni ścieków Święty Wojciech

Wartość inwestycji: 62 902 664,34 zł brutto.

Termin realizacji: do 31.05.2023r.