Aktualności

Przebudowa gazociągu ś/c DN 600 stal na gazociąg DN 500 PE w m. Poznaniu ul. Leszczyńska

W dniu 03.07.2017 r.  firma WUPRINŻ S.A. podpisała z Zamawiającym Polską Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa gazociągu ś/c DN 600 stal na gazociąg DN 500 PE w m. Poznaniu ul.Leszczyńska”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie gazociągu ś/c DN 600 stal na gazociąg DN 500 PE w m. Poznań ul.Leszczyńska (na odcinku od ul. Buczka do ul. Opolskiej) – Gazociąg PE100 SDR17,6, dn 500 [mm], 700,00 [m].

Wartość inwestycji (netto): 1.320.000,00 zł

Termin realizacji: 30.12.2017 r.